Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Portal medyczny, e-lekarze.net

anestezjolog, chirurg naczyniowy, chirurg ogólny, chirurg onkologiczny, chirurg urazowy, choroby wewnętrzne - internista, diabetolog...

Dane ogólne

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

  • Adres: Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
  • Tel.: 089-533 78 82
  • Specjalizacje: Anestezjologia, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia urazowa, Choroby wewnętrzne - interna, Diabetologia, Diagnostyka laboratoryjna, Endokrynologia, Gastrologia - Gastroenterologia, Ginekologia i położnictwo, Hematologia, Hepatologia, Histopatologia, Immunologia - Immunologia kliniczna, Intensywna terapia, Kardiochirurgia, Kardiologia, Laryngologia dziecięca, Medycyna nuklearna, Medycyna pracy, Mikrobiologia lekarska, Nefrologia, Neonatologia, Neurochirurgia, Neurologia, Okulistyka, Onkologia i hematologia dziecięca, Onkologia kliniczna, Otologia, Patomorfologia, Położnictwo, Rehabilitacja, Transfuzjologia kliniczna